Γνωρίστε την ομάδα μας

Εδώ μπορείτε να βρείτε κάποιους από τους φοιτητές που σχηματίζουν την ομάδα του ΣΦΦΕ, να γνωρίσετε τον οργανωτικό τους ρόλο, καθώς και να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους μέσω LinkedIn.

Γεώργιος Βαρίτης

Πρόεδρος

Γεώργιος Βαρίτης

Πρόεδρος

Μαρία Κουστέλιου

Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Κ. Σπανός

Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Σπανός

Γραμματέας

Γεώργιος Ψάριας

Ταμίας

Γεώργιος Ψάριας

Ταμίας

Βασιλική Κατσαρού

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Βασιλική Κατσαρού

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Ασημίνα Κολιάνου

Scientific Content

Ευαγγελία Μανουσάκη

Media

Παρασκευή - Ιωάννα Κυργυρίδη

Head of Social Media

Παρασκευή - Ιωάννα Κυργυρίδη

Social Media

Ειρήνη Ντερέκη

Design

Χριστίνα - Μαρία Καζάκου

Patras Community

Μαριάνθη Παπαθανασίου

Head of Finance

Δημήτριος Κ. Σπανός

Γραμματέας

Μαριάνθη Παπαθανασίου

Finance

Καλλιόπη - Αικατερίνη Γιάντση

Logistics

Μαρία - Ελένη Τσιμπάνη

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Ακολούθησε μας στα Social Media