Σεμινάριο παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων

Η εκπαιδευτική ημερίδα παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων διεξήχθη την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου του 2020 σε εργαστήρια του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την καθοδήγηση της κυρίας Σοφίας Χατζηαντωνίου, καθηγήτριας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του εν λόγω τμήματος. 

Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Σ.Φ.Φ.Ε. σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Π.Φ.Σ.), το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.) και το εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέσω των μαθημάτων, τα οποία απευθύνονταν σε φοιτητές που είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς το 4ο έτος σπουδών, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τα γαληνικά σκευάσματα και να εξασκηθούν στην παρασκευή αυτών.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες των μαθημάτων!